Nẹp nhôm chênh cốt Arbiton B1

 Nẹp nhôm chênh cốt Arbiton B1

Nẹp nhôm chênh cốt Arbiton B1

Loại: Nẹp nhôm kết thúc
Bề mặt: Silver (sần bạc)
Chiều rộng: 38 mm
Độ dài: 1.86 m
Sản phẩm đã bàn giao