Nẹp nhôm chênh cốt Arbiton B3

 
Nẹp nhôm chênh cốt Arbiton B3

Nẹp nhôm chênh cốt Arbiton B3

Loại: Nẹp nhôm kết thúc
Bề mặt: Titanium
Chiều rộng: 38 mm
Độ dài: 1.86 m
Sản phẩm đã bàn giao