Nẹp nhôm kết thúc Arbiton W27

 Nẹp nhôm kết thúc Arbiton W27

Nẹp nhôm kết thúc Arbiton W27

Loại: Nẹp nhôm kết thúc
Bề mặt: Boston Oak 
Chiều rộng: 25 mm
Độ dài: 2.4 m
Sản phẩm đã bàn giao