Nẹp nhôm kết thúc Arbiton W5

 
Nẹp nhôm kết thúc Arbiton W5

Nẹp nhôm kết thúc Arbiton W5

Loại: Nẹp nhôm kết thúc
Bề mặt: Noble Oak (vân gỗ sồi vàng)
Chiều rộng: 25 mm
Độ dài: 2.4 m
Sản phẩm đã bàn giao