Nẹp nhôm kết thúc Arbiton W9

 Nẹp nhôm kết thúc Arbiton W9

Nẹp nhôm kết thúc Arbiton W9

Loại: Nẹp nhôm kết thúc
Bề mặt: Golden Walnut (vân gỗ óc chó vàng)
Chiều rộng: 25 mm
Độ dài: 2.4 m
Sản phẩm đã bàn giao